Skip to content

Cureva

De naam Cureva komt voort uit de samenstelling van de woorden CURE (behandelen, herstellen/genezen) en REVA, wat staat voor revalidatie.
Deze woorden hebben wij met elkaar verenigd, omdat ze centraal staan in onze praktijk. Een goede revalidatie is het resultaat van een gerichte en doeltreffende behandeling.