Skip to content

Osteopathie

Osteopathie is een holistische geneeswijze waarbij het lichaam wordt bekeken als één geheel.
Structuur en functie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waardoor beide een grote invloed hebben op elkaar. Wanneer een bepaalde structuur in het menselijk lichaam verandert (musculair, articulair,  neurogeen, fasciaal, visceraal,..) zal dit een invloed hebben op zijn eigen functie en op die van omliggende weefsels en gewrichten.
Een lokaal probleem kan na verloop van tijd klachten geven in een ander gebied in het lichaam dan waar het oorzakelijke letsel zich bevindt. Het herstellen van de primaire oorzaak is dus van groot belang om tot een algemeen beter functioneren te komen.